Софтуер

Софтуерните продукти на Vernier са предназначени да събират, споделят и анализират данните от всички негови продукти. Вие можете да изберете безплатната версия Graphical Analysis™ 4 за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и macOS™, която е съвместима с над 60 стандартни сензори и да ги свържете към интерфейсите LabQuest Mini, LabQuest Stream® или LabQuest 2 в зависимост от вашата платформа. Можете да използвате Graphical Analysis 4 с най-ноата колекция от Go Direct сензори, които работят през Bluetooth® или USB. Ако вашите изисквания са по-високи, използвайте последната платена версия на Logger Pro за събиране и анализ на данни за Windows и Mac компютри. Учениците и студентите могат да работят заедно в лабораторна група, за да събират данни чрез LabQuest 2 или Logger Pro 3 и да споделят данните си по мрежата. Всеки ученик получава копие от данните, за да ги анализира на собственото си устройство.

Подреди по