• Начало
  • Новини
  • Нови продукти на Vernier, които ще бъдат пуснати в началото на 2020

Нови продукти на Vernier, които ще бъдат пуснати в началото на 2020

Нови продукти на Vernier, които ще бъдат пуснати в началото на 2020
18 януари 2020
  • Go Direct Gas Chromatograph (GDX-GC) - той ще започне да се доставя в края на февруари и ще замени GC2-MINI. Той ще има много сходни характеристики с GC2-MINI, но с допълнително предимство на Bluetooth свързаността. Той ще работи с новото ни приложение за инструментален анализ Instrumental Analysis app (вижте по-долу).
  • Go Direct Structure and Materials Tester (GDX-VSMT) – той ще започне да се доставя в средата на март. Той НЕ замества текущия VSMT, а по-скоро ще бъде наличен като алтернатива на него. В допълнение към някои подобрения в дизайна, в тази версия сензорите за сила и изместване ще имат Bluetooth, както и USB свързаност. Той е проектиран да работи с безплатния софтуер Graphical Analysis 4.
  • Go Direct Polarimeter (GDX-POL) - ще започне да се доставя в края на март и ще бъде наличен в допълнение към настоящия ни поляриметър (POL-BTA). Той ще работи с безплатния софтуер Graphical Analysis 4.
  • Go Direct Cyclic Voltammetry System (GDX-CVS) - също ще започне да се доставя в края на март. Този нов продукт е фокусиран на пазара на университетско ниво и е за усъвършенствани изследвания на електрохимията. Той е създаден да работи с новото ни приложение за инструментален анализ - Instrumental Analysis app.
  • Приложение за инструментален анализ Instrumental Analysis App – Vernier започнахме с Graphical Analysis 4 графичен анализ 4 като общо приложение за всички науки. След това пуснаха Spectral Analysis спектрален анализ, за да увеличат максимално специализираните нужди на изследванията във спектроскопията. Сега обявяват още едно специализирано приложение Instrumental Analysis App, Инструментален анализ. Това ново безплатно приложение е предназначено да максимизира специализираните нужди от газовата хроматография и цикличната волт-метрия и ще бъде достъпно в средата на февруари. Както и при другите приложения, той ще бъде налично за Mac, Windows, iOS <Android и Chrome.