EC (проводимост)

Сондите за проводимост определят йонното съдържание на воден разтвор чрез измерване на неговата проводимост. Това има много приложения в областта на химията, биологията и науката за околната среда.

Подреди по