Колориметри

Колориметрите са чудесни за определяне на концентрацията на разтвори, използвайки закона на Бира (абсорбция спрямо концентрация) и за изучаване на кинетика (концентрация спрямо време).

Подреди по