СО2 Газ сензори

Сензорите за въглероден диоксид (CO2) помагат да изследвате човешките дихателни промени, клетъчното дишане и фотосинтетичния метаболизъм.

Подреди по