Спектрофотометри

Vernier предоставя пълния спектър за вашите нужди от спектроскопия: достъпни спектрометри, интуитивен софтуер, редактируеми експерименти и широка поддръжка. Спектрофотометрите са уреди за измерване спектъра на интензитета на излъчване/поглъщане в зависимост от дължината на вълната, енергията, честотата или – в случая на масивни частици – масата. Ако уредът е предназначен за измерване на спектъра в абсолютни, а не относителни единици, то той се нарича спектрофотометър. По-голямата част от спектрофотометрите се използват в спектралните области в близост до видимия спектър.