рН Сензори

PH сензорите на Vernier са бързо реагиращи, точни и универсални за множество дисциплини и приложения.