ORP сензори

Използвайте сензори за окислително-редукционен потенциал (ORP), за да измерите окислителната способност на хлора в басейните или да определите кога е достигната точка на еквивалентност при реакциите редукция/окисляване.