О2 Газ-сензор

O2 газовите сензори могат да се използват за наблюдение на нивата на газообразен кислород в различни биологични и химични експерименти. Сензорът е предназначен за измерване на кислорода в газови смеси, а не концентрацията на кислорода във вода.

Подреди по