Движение

Нашите детектори за движение измерват с ултразвук разстоянието до най-близкия обект и създават графики за движение в реално време на позиция, скорост и ускорение.

Подреди по