Йон-селективни електроди

Go Direct йон-селективните електроди са чудесни за наблюдение на пет важни за околната среда йони: калций (Ca2+), хлорид (Cl–), амоний (NH4+), нитрат (NO3–) и калий (K+). Те се свързват безжично (Bluetooth®) или кабелно (USB) към вашето смарт устройство - телефон, таблет, компютър или LabQuest2.