Брояч на капки

Използвайте броячите на капки, за да извършвате точни и автоматични титрувания. Запишете броя на капки или калибрирайте размера на капката, за да запишете обема на титранта, добавен по време на титруването.

Подреди по