Разтворен кислород

Използвайте сондите за разтворен кислород на Vernier, за да определите концентрацията на кислород във водни разтвори, както в реките, язовирите, блатата, така и в лабораторията.

марки
Подреди по