За нас

За нас

Добре дошли в www.smart-obrazovania.com, вашият специалист по "Иновативни и умни измервателни сензори, уреди, интерфейс и софтуер".

В нашия сайт можете да намерите всичко необходимо, което ще отговори на потребностите на образователната система от иновативни инструменти, който ще отговарят на световните тенденции за развитие на образованието, науката, младите предприемачи и всички иновативно ориентирани хора, организации, институции и фирми. Предлаганите уреди ще следват най-съвременните тенденции на образованието и неговата интеграция с фундаменталната наука. Основната цел на предлаганите иновативни решения е непрекъснато подобряване на качеството на образованието с помощта на уреди и апарати за измерване на най-различни параметри на околната среда.

Vernier Optical DO Probe - Tech Tips with Vernier

The Vernier Optical DO Probe makes it easy to measure the dissolved oxygen concentration in water. Perfect for the field or for the laboratory, this plug-and-play probe requires no calibration, no filling solution, no warm-up time, and no stirring. Learn